Educatie

 

IT speelt een steeds grotere rol in het onderwijs, van peuter tot volwassenen.

 

Kinderopvang

De Kinderopvang en basisscholen staan aan de basis van de kennis die uw kinderen opbouwen, de begeleiding start hier al op het jongste niveau. Onze kinderen groeien op met de techniek en komen op jonge leeftijd hier al mee in aanraking. Hoe kunnen deze kinderen veilig en beheersbaar begeleid worden ? Ook daarin  kunnen wij  u helpen.

Buiten deze IT, is er ook nog de IT voor interne organisatie. De focus van de pedagogische medewerkers of leerkracht ligt niet op IT maar op begeleiding van de kinderen. Met name in de kinderopvang zijn er vaak veel locaties en wisselingen van diensten, hoe spelen we daar op in?

Middel, hoger en volwassen onderwijs

IT speelt een steeds grotere rol bij de begeleiding van kinderen tot volwassenen in het onderwijs.

Hoe faciliteer ik mijn medewerkers optimaal in bijvoorbeeld de communicatie naar de leerlingen, kan dit in een gedeelde omgeving ?  Er zijn vaak verschillende werkwijzen. Het is vaak een puzzel om alles goed op elkaar af te stemmen.

Ook mede ten gevolge van de corona crisis zien we nu een verschuiving plaatsvinden  naar het digitaal lesgeven. Hoe goed zijn we voorbereid op de onzekere toekomst, wat als er weer een pandemie of misschien een natuurramp zich voltrekt, kunnen we dan toch kennis blijven overdragen ?

Afgezien van oorzaken die buiten onze macht liggen, zijn wij van mening dat er een vernieuwing danwel andere manier van kennisoverdracht gevraagd wordt. Hoe speel je hier als onderwijs instelling op in ?

Hoe kunnen we u helpen ? We gaan graag met u in gesprek,

Wij staan voor u klaar

Contact

Bel ons:  +31 +31 (0)85-3030785

Mail ons: info@lynottmoore.com

Bezoekadres:

Rotterdam, Eendrachtsweg 54A
Maastricht, Van Hasseltkade 21